-0.3 C
Baia Mare
sâmbătă, februarie 4, 2023

Home

spot_img

Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

SUBMĂSURA 6.2

Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole în mediul rural.
Termen lansare: SEPTEMBRIE 2021
Grila de punctaj care va fi folosită în cadrul acestei măsuri o găsiţi AICI.
Sună şi vei obţine o consultanţă telefonică gratuită!

Proiectele cu cele mai mari şanse de finanţare sunt:

 • Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distracţii, aventuri, acvatice etc.), în zone cu concentrare foarte mare de resurse (cu verde în listă).
  Vezi lista AICI.
  Nu se încadrează aici bungalow-urile, căsuţele, campingurile (pentru care vezi punctul 3).
  Aceste activităţi obţin punctajul maxim în cadrul acestei măsuri 55 PUNCTE, dacă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

  • Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distracţii, aventuri, acvatice etc.).
  • Proiectul este inițiat de un fermier care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare.
  • Solicitantul nu a mai beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Pot obţine maxim 50 DE PUNCTE

  Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

  Proiecte ce vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar–veterinare) – 50 PUNCTE.
  Criterii care trebuie îndeplinite simultan:

  • Proiectul vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar–veterinare).
  • Proiectul este inițiat de un fermier – persoană neautorizată sau de o firmă din mediul rural.
  • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2).

   
  Sau proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distracţii, aventuri, acvatice etc.) în zone cu potențial turistic foarte ridicat (cu portocaliu în list’) – 50 PUNCTE.
   
  Sau proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor) în zone cu concentrare foarte mare de resurse (cu verde în listă) (de exemplu: bungalow, căsuţe, camping, glamping etc.) – 50 PUNCTE.
  Criterii care trebuie indeplinite simultan:

  • Proiectul vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor) în zonele cu potențial turistic ridicat (de exemplu: bungalow, căsuţe, camping, glamping etc.).
  • Proiectul este inițiat de un fermier sau de o firmă cu profil agricol care îşi diversifică activitatea.
  • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2).

  Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

 • Pot obţine maxim 45 DE PUNCTE
  Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distractii, aventuri), în zone rurale – 45 PUNCTE
  Criterii care trebuie indeplinite simultan:

  • Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distracţii, aventuri) în zone cu potențial turistic (care sunt marcate cu “x” pe coloana 2.1 şi 2.2).
  • Proiectul este inițiat de un fermier sau de o firmă cu profil agricol care îşi diversifică activitatea.
  • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2).

   
  Proiecte ce vizează activități de producție45 PUNCTE
  Criterii care trebuie indeplinite simultan:

  • Proiectul vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, pe care o gasiti AICI.
  • Proiectul este inițiat de un fermier sau de o firmă cu profil agricol care îşi diversifică activitatea.
  • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2).

  Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la e-mail proant.proiect@yahoo.com sau suna la numărul de telefon 0748 922 681


Domeniile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc.).

Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

Pot beneficia următorii solicitanţi:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
 • Fermieri sau membri unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanţare trebuie să fie în spaţiul rural;
 • Sediul social şi punctul de lucru al solicitantului trebuie să fie situat în spaţiul rural;
 • Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comerţului.

Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

Finanţare nerambursabilă în valoare de:

 • 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect.
 • Sprijinul public este 100% nerambursabil şi va fi virat în două tranşe: 70% la semnarea contractului de finanţare, 30% la îndeplinirea obiectivelor asumate în cererea de finanţare.

Tipuri de costuri eligibile:

 • Terenuri cu sau fără construcţie, în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.
 • Construirea şi amenajarea de parcuri pentru rulote, camping, căsuţe, bungalow-uri conform cod CAEN 5530. Pentru construirea de căsuțe capacitatea de cazare construită/ modernizată prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/ căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor, iar pentru bungalow-uri – se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare).
 • Achiziția de echipamente de agrement (de exemplu: arcuri, echipamente paintball, echipamente gonflabile etc.). Solicitantul/ beneficiarul are obligația de a utiliza echipamentele achiziționate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în UAT-ul ales în proiect.

  Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

 • Înfiinţare de puncte Gastronomice Locale. Acestea sunt “unități reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuințelor din mediul rural, unde se prepară și se servesc produse culinare, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane; produsele culinare trebuie preparate din materii prime provenite cu preponderență din producția primară de la nivelul exploatației proprii, precum și de la producătorii locali sau din unități autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor”.
 • Înfiinţarea de unităţi de producţie în diferite domenii, mai puţin cele agricole (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.
 • Înfiinţarea de unităţi de activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole – olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).
 • Înfiinţarea de cabinete medicale, inclusive stomatologice şi veterinare.
 • Înfiinţarea de unităţi de prestări servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc.).
 • Achiziţionarea mijloacelelor de transport specializate:

  Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

  • Ambulanţă umană;
  • Autospecială pentru salubrizare;
  • Maşină specializată pentru intervenţii, prevazută cu nacelă, pentru execuţia de lucrări la înălţime;
  • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autoşasiu – exclus cap tractor şi remorcă autocisternă sau una din ele separat);
  • Maşină de măturat carosabilul;
  • Auto betonieră;
  • Autovidanjă;
  • Utilaj specializat pentru împrăştiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoşasiu, fără a putea fi detaşat);
  • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.);
  • Ambulanţă veterinară;
  • Maşină de transport funerar;
  • Ambarcaţiuni;
  • Bărci cu rame, canotaci, caiace, canoe, bărci cu vele;
  • Ambarcaţiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete);
  • Ambarcaţiuni de agrement autopropulsate tip barcă cu motor şi barcă cu vele şi motor destinate transportului turiştilor;
  • Serviciile de mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de prelucrare, nu sunt considerate servicii de transport şi se pot achiziționa vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.
 • Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

Tipuri de costuri neeligibile:

 • Cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;
 • Cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri.

Ghidul Măsurii îl puteţi descărca de AICI.
Grila de punctaj care va fi folosită în cadrul acestei măsuri o găsiţi AICI.
Lista codurilor CAEN eligibile pentru producţie este AICI.
Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat finanţate prin Submăsura 6.2 este AICI.
 
Pentru a calcula punctajul pe care îl puteţi obţine vă rugăm să ne contactaţi la adreasa de email: proant.proiect@yahoo.com sau la telefon 0748 922 681 ori pe WhatsApp 0748 922 681.


Finanțări pentru afaceri neagricole în mediu rural

Pro Ant Proiect S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Fântânele, nr. 7, sc 8, B1
Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10A/17
0750 852 090, 0748 922 681
proiectproant@gmail.com
proant.proiect@yahoo.com

Articole Asociate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Rămâi Conectat

22,878FaniÎmi place
3,692CititoriConectați-vă
0AbonațiAbonați-vă
- Programe pentru tineri -spot_img

Ultimele Articole